Reference

mr Jelena Zdravković

Katarini Živković sam predavala na više predmeta iz oblasti modnog dizajna na Visokoj školi strukovnih studija – Beogradska politehnika.

U okviru trogodišnjih studija Katarina Živković je ovladala znanjima koja joj omogućavaju da uspešno definiše, oblikuje i realizuje idejno rešenje. U dizajnu odeće, Katarina je pokazala preciznost u tehničkom crtežu, kao i izuzetan dar za modelovanje. Takođe, trebalo bi istaći Katarinin afinitet ka digitalnom crtežu koji koristi u prezentaciji modne kolekcije.

U toku studija, Katarina je realizovala više odevnih predmeta koji predstavljaju zrela idejna rešenja. Pri realizaciji odevnih predmeta, pažljivo je birala prateće elemente (pozamanterija i sl.) što govori o Katarininom istančanom osećaju za detalj. Tokom studija Katarina je učestvovala i u vannastavnim projektima koji su predstavljeni na grupnim izložbama.

Vredna, odgovorna i ambiciozna, Katarina Živković bi bila vredan saradnik svakog tima i zaslužuje preporuku za svaki vid profesionalne saradnje.

 

mr Rade Pejić

Katarina Živković student je treće godine Visoke škole strukovnih studija – Beogradska politehnika.

Školske 2014/15 uspešno je položila umetnički predmet – Dizajniranje kožne galanterije, ocena 10 (deset). Pokazala je zainteresovanost za sve procese dizajniranje predmeta od kože, od idejnog rešenja do sklapanja konačnog proizvoda u materijalu. Samostalno je izradila u školskoj radionici žensku dnevnu torbu, pismo tašnu i muški novčanik.

 

Senka Živkov

Izuzetno vredna, pedantna, odlično radi svoje grafičke radove.

Mnoštvo realizovanih projekata: od haljine, preko jakne do drugih odevnih predmeta. Redovnost i tačnost su joj vrline.

 

mr Maja Milinić – Bogdanović

Katarina Živković, student Beogradske politehnike, sa brojem indeksa 016/2013 je uspešno položila predmete Dizajniranje obuće 1 i Dizajniranje obuće 2, kao i Stručnu praksu. Na svim pomenutim predmetima Katarina se pokazala kao izuzetno uspešan student. Svojim ozbiljnim i studioznim radom i maštovitim i kreativnim dizajnom uspešno je realizovala i van nastavne aktivnosti u vidu realizovanog projekta pod nazivom Ulicama grada.

Na osnovu svega do sada pokazanog Katarina ima sve najbolje preporuke kada je izrada obuće u pitanju.