Pohvala

Na Godišnjoj izložbi studentskih radova Beogradske politehnike, 2017. godine, dobila sam pohvalu za najbolji izložen rad u protekloj godini u okviru predmeta IZRADA ZAVRŠNOG RADA. Ova pohvala je namenjena mom potrfoliju, kao i mom portfoliju u elektronskoj formi, odnosno ovom sajtu. Zahvaljujem svom mentoru Jeleni Zdravković i profesorki Maji Milinić Bogdanović, kao i svim profesorima na ovom fakultetu.